Tekort aan persoonlijke beschermingsmaterialen aangepakt door desinfectie met UV-licht