Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Disclaimer


Disclaimer

Inhoud

Zorg In Vlaanderen besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Zorg In Vlaanderen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Zorg In Vlaanderen verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Zorg In Vlaanderen onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Zorg In Vlaanderen niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Zorg In Vlaanderen geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Zorg In Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 011 91 75 97 of via mail info@zorginvlaanderen.be

Toegankelijkheid

Zorg In Vlaanderen heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de nieuwste normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap.

Auteursrecht

© Zorg In Vlaanderen

Zorg In Vlaanderen geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

De persoonsgegevens die je aan Zorg In Vlaanderen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Zorg In Vlaanderen, Willekensmolenstraat 88, 3500 Hasselt.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Zorg In Vlaanderen, de bedrijfsnamen en -logo’s van adverteerders) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Zorg In Vlaanderen-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Hasseltse rechtbanken bevoegd.